IGE solutions Amsterdam

Geplaatst op

We werken op dit moment in een 3D-BIM model met veel verschillende diciplines aan IGE solutions Amsterdam; een fabriek waar niet-recycleerbare kunststoffen worden verwerkt tot diesel. We dragen daarin een steentje bij aan de verduurzaming doordat er twee problemen tegelijkertijd worden opgelost: ten eerste vermindert het afval en gebruikt het kunststoffen die anders op de vuilstort terecht zou komen of zou worden verbrand en ten tweede vermindert het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en bespaart het 2,3 kg CO2-uitstoot per geproduceerde liter diesel.

In de grote productiehal, direct naast de Coentunnel nabij de HEM-centrale, zullen de kunststoffen worden opgeslagen, gescheiden, en voorbehandeld. In het open gedeelte staat de (uitbreidbare) chemische installatie die de kunststoffen afbreekt tot brandstoffen. Deze brandstoffen worden opgeslagen in opslagtanks waar vandaan tankauto’s de verdere distributie verzorgen.