Winkelmadepark Nieuwe Niedorp opening.

Geplaatst op

Onder grote belangstelling is op 2 oktober 2021 Winkelmadepark officieel geopend. Met zorgvuldige architectonische en ruimtelijke ingrepen is het voormalige woonzorgterrein getransformeerd in een open park met solitaire gebouwen en doorzichten. Er is bewust ingezet op zo veel mogelijk behouden van bestaande gebouwen, een grote variatie aan woningtypen en het maken van een community waarin bewoners er ‘met elkaar en voor elkaar’ zijn. Samen beheren ze het park en bieden ze met een speciale app ‘Area of People’, hulp aan elkaar. Dit ‘nabuurschap’ werd tijdens het openingsfeest in een documentaire van Frans Brommet voor het eerst getoond. De keuzes die we samen met de Wooncompagnie de afgelopen 11 jaar in dit project gemaakt hebben, hebben zowel sociaal (Rethink) als qua duurzaamheid (Redesign, Repair en Refurbisch) een grote impact gehad. Jeroen Snel en ik zijn er maar wat trots op!

Video Frans Brommet