Samen sterk voor een beter woon- en leefklimaat

Geplaatst op

Dat ons klimaat verandert is inmiddels duidelijk, de afgelopen periode was warm en droog en de afgelopen weken regende het soms hard en veel in een korte periode. Ons stedelijk watersysteem is hier nog niet of nog te weinig op ingericht, waardoor heftige regenbuien steeds vaker tot wateroverlast leiden. 

Uit onderzoek blijkt dat een groene tuin, groene gevel en/of groen dak ervoor zorgt dat de temperatuur in de verstedelijkte omgeving daalt en ook goed is voor meer natuur in de stad. Deze transformatie zorgt voor meer en betere biodiversiteit, én beter leefklimaat in de verstedelijkte omgeving. 

Er zijn niet alleen problemen door heftige regenbuien zoals wateroverlast op straat en in kelders, maar ook door de langdurige droogte waar ons land en met name in de steden mee te kampen heeft. Deze problemen leiden niet alleen tot schade aan woningen door bijvoorbeeld paalrot en drinkwaterschaarste, maar zorgen in de zomer ook voor hittestress bij kwetsbare groepen. Deze problemen worden onder andere veroorzaakt doordat het steenachtige karakter van de bebouwde kom de warmte extra vasthoudt.

Nu we beseffen dat we met elkaar kunnen zorgen voor een beter leefklimaat kunnen we met elkaar het verschil gaan maken, door de stad te vergroenen. Door met elkaar te kiezen voor groene initiatieven, zoals het achterwege laten van verharding waar deze niet echt nodig is en te kiezen voor het aanleggen van groene daken, groene tuinen, afwateringsgreppels en vijvers. Regenwater zal beter worden vastgehouden, waardoor de directe woonomgeving minder opwarmt, we tuinen groener kunnen maken en we met zijn allen kunnen genieten van een beter waterbufferende en koelere omgeving. Bijkomend voordeel is natuurlijk de toename van diversiteit aan planten en dieren zoals vlinders in de stad. 

Laten we samen het verschil maken! Laten we onze steden vergroenen, en ervoor zorgen dat we kunnen wonen in een klimaatbestendige, gezonde en levende stad die ook voor onze kleinkinderen leefbaar is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.